۱۳ دی

مدیریت پروژه های کوچک

تومان1,000.00

این محصول برای مهندسان مبتدی است که تازه وارد بازار کار شده و به عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار هستند .

دسته:

توضیحات

این محصول برای مهندسان مبتدی است که تازه وارد بازار کار شده و به عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار هستند .