7 سپتامبر

قواعد کلیدی در زمان بندی پروژه ها

قاعده ۱: برنامه مدیریت زمان‌بندی تهیه و مستند شده باشد. قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد. قاعده ۳: از فعالیت‌های Level of Effort با احتیاط استفاده شود. قاعده ۴: نام فعالیت‌ها منحصر به فرد باشند. قاعده ۵: نام فعالیت‌ها جمله‌هایی فعل‌دار باشند. قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد. قاعده ۷: فعالیت‌ها معلق نباشند. قاعده ۸: اکثر فعالیت‌ها پیش‌نیاز FS داشته باشند. قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود. قاعده ۱۰: Lag فعالیت‌ها زیاد از حد نباشد. قاعده ۱۱: تعداد فعالیت‌های Lagدار زیاد نباشد. قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود. قاعده ۱۳: فعالیت‌ها شناوری منفی نداشته باشند. قاعده ۱۴: شناوری فعالیت‌ها از حدی …

ادامه مطلب
7 سپتامبر

بیم و مدیریت چابک پروژه

چکیده         انحراف از مدت زمان اجرای پروژه ها تبعات مالی سنگینی برای کارفرما (دولت ) و در نهایت برای مردم خواهد داشت .طولانی شدن دوره ساخت بیشتر پروژه های عمرانی بزرگ در ایران باعث گردید که اجرای چابک سازی در برخی موارد گریز ناپذیر باشد .اجرای مدیریت چابک علاوه بر شناسایی روش ها و استانداردهای آن مسلتزم بکار گیری فناوری های نوین در مدیریت پروژه است .لذا با ورود مفهوم جدید مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه ها، چابک سازی به نحوه شایسته ای تحت تاثیر بیم قرار گرفته تا جایی که این دو لازمه این هستند که بگوییم یک پروژه به صورت چابک …

ادامه مطلب