30 ژوئن

کاربرد استراتژی در پروژه

اکثر تحقیقات در حوزه مدیریت پروژه ،بیشتر بر مشکلات کنترل پروژه متمرکز بوده است و فرض بر آن بوده که روش یا تکنیک بهتر منجر به مدیریت بهتر و در نتیجه عملکرد موفق پروژه ها می شود .در حالی که ، عوامل بسیار دیگری خارج از کنترل مدیریت وجود دارد که می تواند منجر به موفقیت پروژه شود .در تحقیقات انجام شده ، از این عوامل به عنوان حیاتی یا کلیدی موفقیت (CSF) نام برده می شود .در تازه ترین تحقیقاتی که برای کشف عوامل موفقیت پروژه انجام شده است، این عوامل در ۵ گروه اصلی به شرح زیر معرفی شده است .

  1. عوامل مرتبط با پروژه و شرایط آن
  2. عوامل مرتبط با مدیریت پروژه
  3. عوامل مرتبط با تیم پروژه
  4. عوامل مرتبط با سازمان
  5. عوامل مرتبط با محیط خارجی

با توجه به این تقسیم بندی ، می توان به نقش و میزان اهمیت وجود استراتژی برای پروژه پی برد .مضاف بر این ، استراتژی پروژه منجر به بهبود عملکرد در سطح عملیاتی و حتی سازمانی می گردد و باعث می شود پروژه با محیط خارجی خود ارتباط موثر تری برقرار نماید .(آرتو و همکاران ۲۰۰۸)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.