4 ژوئن

چرا هنر عجیب است!

هنر چیز عجیبی است . به همین خاطر هم هست که دوست داشتنی است .وقتی از هنر می گویم منظورم همه هنر هاست .فرقی نمیکند که در چه زمینه این باشد .حتی در بعضی مواقع بعضی از کارها در ظاهر هنر نیستند اما وقتی به خوب و هنرمندانه به آن نگاه کنی می بینی که خیلی هنر است .هنر است که بچه سالم ، فهمیده و به درد بخور تحویل جامعه بدهی .هنر است که بتوانی ۸۰ – ۹۰ سال زندگی کنی و به آرامی بمیری . من همه این ها را علاوه بر هنر های شناخته شده هنر میدانم و معتقد هستم که تنها با هنرمندی است که می توانیم به سمت جلو حرکت کنیم .بی هنر همه چیز عقیم می ماند .به عبارتی می توان گفت هنر همان خلاقیت است که بعضی ها در ۷ رشته اصلی شناخته شده آن را از بدو کودکی دارند . من نقاشی را دوست دارم خطاطی را دوست دارم فیلم سازی را دوست دارم پرداختن به زندگی آدم های مختلف رادوست دارم .به نظرم همه اینها هنر است . هنر است که روح پژمرده بشر را سیقل می دهد و ذهن های نا آگاه را آگاه می کند .چهر واقعی دنیا را به تصویر می کشد و مسایل پیچیده را برای همه قابل فهم می کند .به هنر علاقه دارمم چون با هنر است که می توان سخت ترین مسائل را در ذهن کودکان جا داد تا در آینده دنیای بهتری برای خود آیندگانشان بسازند .اگر هنر را به دسته های مختلف تقسیم کنیم من آن هنری را دوست دارم که روح بشر را به سمت پاکی می کشاند و این کشش تاآخر عمر در روح و روان فرد هنر دیده تاثیر مثبت دارد .هنر مانند قلمویی از جنس بهار است که پیکر جامعه را رنگ آمیزی می کند و همیشه هوای تازه ای در کالبد جامعه می دمد .اگر جامعه ای  از هنر تهی باشد در آن جامعه هیچ جایی برای گفتمان باقی نمی ماند و همه می خواهند حرفشان را به زور به کرس بنشانند .در اینجاست که سنگ روی سنگ بند نمی شود و برای هر چیزی باید با زبان لات و لوت های خیابان لاله زار حرف بزنی .نکته قابل تامل این است که ما علاوه بر ارج نهادن به هنر باید هنرمند تولید کنیم . شاید جمله تولید هنرمند خیلی به گوش آشنا نباشد اما از خود هنر مهمتر همین تولید هنرمند است .اگر زمینه های بروز هنر از درون  این افراد در جامعه فراهم نباشد استعداد آنها سوخت می شود و نبود هنرمند ، هنری هم تولید نمی شود و جامعه بی هنر ، همان آدم بی لباس و عریان است که حرفی برای گفتن ندارد و همه چیز به وحشیگری و خشونت ختم می شود .هنر چیز عجیبی است که از هیچ ، می تواند خلق کند و بیافریند .آفرینشی که زبان  بین الملل دارد .در هر سنی که باشی می توانی نوعی از هنر را خلق کنی و یا درک کنی

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.