16 می

مدیریت چابک

انحراف از مدت زمان اجرای پروژه ها تبعات مالی سنگینی برای کارفرما (دولت ) و در نهایت برای مردم خواهد داشت .طولانی شدن دوره ساخت بیشتر پروژه های عمرانی بزرگ در ایران باعث گردیده که اجرای چابک سازی در برخی از موارد گریز ناپذیر باشد .
چابک سازی مدیریت از اواخر ده ۱۹۸۰ میلادی به عنوان مفهومی جدید در حوزه مدیریت صنعتی ظهور کرد و می توان گفت چابکی در حقیقت پاسخگویی به موقع به تغییرات و واکنش سریع به آنهاست .پیاده سازی مدیریت چابک در پروژه های عمرانی به خاطر ماهیت پروژه های عمرانی که به صورت آبشاری و پشت سر هم است (برخلاف پروژه های برنامه نویسی) با چالش های بسیاری همراه است از جمله نحوه پیاده سازی این متد در پروژه های عمرانی بزرگ و همچنین شناسایی عوامل بازدارنده در پیاده سازی آن .
بنابراین ضرورت ، تحقیق و توسعه در این زمینه از مدیریت در کشور به شدت احساس می شود و با توجه به تجربه هایی که در سایر کشور های توسعه یافته در این زمینه بدست آمده می توان گفت با شناسایی راهکارهای پیاده سازی این متد در مدیریت پروژه های کشور می توانیم شاهد مدیریت بهتر و به روزتر آنها باشیم .

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.