4 ژوئن

بهترین دوست آدم کیست؟

همه می گویند کتاب بهترین دوست آدم است .من هم این حرف را قبول دارم اما نه زیاد ،.کتاب حالا تا یه جاهایی می تواند دوست خوبی باشد اما نه همیشه.به نظر من بهترین دوست آدم سکوت است .سکوت است که آدم را درک می کند .درد های آدم را میشنود و دم نمی زند .دم نزدن هم خوب است دوستی که دم نمیزند یعنی حرف تو را قبول کرده و تا هرچقدر هم که برایش بگویی می شنود .همین مرام سکوت است که مرا شیفته خود کرده .بعضی وقت ها دوست دارم صدای سکوت را ضبط کنم و بنشینم و با او صحبت کنم او بگوید و من سکوت کنم .همیشه هم ساکت بودم از همان کودکی .حراف ها ذهنم را خط خطی می کنند، حوصله ام را سر می برند و حالم را بد میکنند .سکوت را تحت شرایط خاصی بیشتر دوست دارم مثلا اگر در یک باغ در پر از درخت باشم که جز صدای پرندگان هیچ سکوت دیگری نیست .خوانش شانه به سر در جنگل هم سکوت است .صدای جیرجیرک در بیابان هم سکوت است .اینها حراف نیستند ذهنم را خط خطی نمی کنند و حالم همیشه با این ها جور است.سکوت است که آدم را خلاق می کند .خلاقیت همان است که باعث می شود متفاوت باشیم .سکوت چون حرف زیادی نمیزند دوست خوبی است .چون خوب گوش می دهد دوست خوبی است .چون رازت را برملا نمی کند دوست خوبی است .همه این ها از خصوصیات سکوت است .سکوت است که آدم را در خلسه می برد .در سکوت است که می توانی روحت را سیقل بدهی و بدون مزاحم با او صحبت کنی . بهترین نوع سکوت متعلق به شب است .سکوت شب معرکه ای است که تاریخ بشر در روم باستان و بازار شام و بازار بغداد هم به خود ندیده است .بیش از ۹۰ درصد خلاقیت ها را مدیون سکوت در شب هستیم .عدم وجود انرژی های مزاحم در شب تمرکز ذهن را بیشتر می کند و همین امر با وجود سکوت دو چندان می شود .البته سکوت شب همیشه باعث خلاقیت نیست بلکه درد های طول روز انگار با شروع شب و سکوت دو برابر می شوند .با این حال سکوت همدم خوبی برای خلوت های شبانه است و بهترین دوست من.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.