4 ژوئن

آینده همان تاریخ است!

آینده همان تاریخ است.تاریخ را دوست دارم چون از سرچشمه شروع می شود از بیگ بنگ، که استیون هاوکینگ داشت نظریه اش را رد می کرد اما عمرش کفاف نداد .همه آنچه را که میدانست با خود برد و من آخر سر نفهمیدم که خدا کجاست .آخر من به هواکینگ ایمان داشتم فکر میکردم که پیغمبر است چون حرف های پیغمبرانه میزد .برای هر چیزی یه معجزه از توی آستینش در می آورد اما هرچه بود رفت و به همان تاریخ پیوست .تاریخ با تمام حرف هایش برای گفتن راز سر به مهری است که درکش سخت است آنقدر سخت که من ترجیح میدهم دیگر به آن فکر نکنم و فقط به آینده فکر کنم .

فکر کردن به اعمال و رفتار گذشتگان که مانند هر انسان دیگری دست خوش حالات جور وا جور  لحظات است راهی از پیش نمی برد .آنچه راه را هموار می کند نگاه به آینده است .آینده برای من روشن تر از گذشته است . وقتی به آینده نگاه می کنم می بینم که کجا ایستاده ام اما وقتی به گذشته نگاه می کنم سر در گم میشوم .انگار که تا بحال گذشته ام را ندیده ام .همان گذشته ای که در آن با ده ها نفر دوست شده ام ، با هم بازی کردیم، اردو رفتیم، خندیدیم و گریه کردیم .به خاطر همین دید وسیع است که آینده، من را عاشق خودش کرده مثل دیدبان کشتی بادبانی که بالای دکل نشسته و آینده را فریاد می زند تا همه بفهمند ، اما نه! آن دید هم خیلی محدود است به کار من نمی آید من دیدی وسیع تر می خواهم .

آنقدر وسیع که خدا را ببینم آینده خدا ببینم .آینده بهشت را آینده جهنم را .اما مگر می شود این چنین آینده را دید ؟ از کجا ؟ چه کسی تا بحال این کار را کرده ؟ سال ها از پدر بزرگم می پرسیدم که آینده چه می شود ؟ آن دنیا چگونه است ؟ و او همیشه می گفت : پسرم هیچ کس از آن دنیا برنگشته تا به ما بگوید که چه خبر است حالا یک چیزی گفته اند معلوم نیست که راست باشد یا دروغ . پس تکلیف آینده چه می شود ؟ آیا می شود به آن فکر نکرد ؟ همه بزرگان اتفاق نظر دارند که میتوان آینده را پیش بینی کرد البته شرایطی دارد که باید به آن توجه کنیم .

شرط پیش بینی آینده آن است که ابتدا تاریخ را مرور کنیم از آنجا که لازم است و بعد به نقطه حال برسیم و ببینیم که در کجای زندگی واقع شده ایم ، از اینجا به بعد با فرموله کردن اعمال گذشته و حال می توانیم حدس بزنیم که در آینده به کجا می رسیم .در حقیقت راه پیش بینی آینده ساختن آن است همانطور که می خواهیم باشد و این کار مستلزم مقداری رنج و پشت کار و وقت  و هزینه هم است که باید برای آینده خود بپردازیم.با این کار ها تاریخ ساز می شویم پس آینده همان تاریخ است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.